Lars Fredholm

Tel 08-462 3079

Bil 070-743 4028

Email lars.fredholm@magicit.com

 

MagicIT AB

Folkungagatan 49

116 22 Stockholm

 

Bakgrund

Allmänt:

·         Födelseår: 1964

·         Utbildning: Systemvetenskaplig linje

Systemutveckling

Systemerare med mycket stor erfarenhet av:

·         Certifierad lärare på Objekt Orienterad Analys och Design med RUP/UML/Rational Rose.

·        Certifierad MCP - dotNET Developing .NET Web Applications och Visual Basic.NET

·         Certifierad MCP - Visual Basic 3-7

·         Crystal Reports 7-10

·         Datamodellering med Erwin/S-Designer.

·         ASP (Active Server Pages)

·         JSP (Java Server Pages)

·         SQLWindows/ Centura

·         Visual Objects, Clipper, Access

 

Erfarenhet av:

·         Workflow-/Process-modellering.

·         CRC-metoden med verktyget ooWin.

·         Visual Foxpro, C

·         Cobol & Pascal, Delphi

 

Miljö

Har mycket stor erfarenhet av:

·         COM+/MTS (Microsoft Transaktions Server)

·         Databasmiljöerna SQL-Server, Sybase SQL-anywhere, Oracle & Access.

·         Operativsystemen Windows, NT, Dos & OS2.

·         Standardprogram Frontpage, Office-paketetet, Word Perfect…

Erfarenhet av:

·         Operativsystemen Vax &Unix.

·         Nätverken Novell & Lan Manager.

·         Databasmiljö SQLBase.

 

Utvecklingsuppdrag

 

·         Jämo, Paragraphpro  - Diariet på Web 2006

Framtagning av .NET applikation med databaskoppling till SQL-Server  och fritextsökning.

·         PatternMaker, Kodgenerator .NET 2005

Framtagning av .NET plattform för ASP 2.0 och Widbey. Programmering av applikation med .NET Windows Forms.

·         www.filmdekor.se, Uddevalla kommun 2003-2004

dotNET baserad Webutveckling med MySQL-databas.

·         Folktandvården, Myran 2001-2006. Ekonomiåtgärder

Systemarkitekt i miljö Visual Basic/COM+/MTS med rapporter till bl a XML.

·         ISI, Omkostnadsinköp 2003-2004

Webbaserad handelsplats för rollerna inköpsansvarig, beställare och attestansvarig i flera olika nivåer med koppling till ekonomisystemet Jeeves. Microsoft dotNet plattform med SQL-Server. Export och Import av data mellan ekonomisystemet Jeeves databas och lokal databas bl a uppdatering av prislista.

·         Kundkraft 2004, Utskrift av kundfakturor som pdf-filer.

XML-fil som datakälla och Crystal Reports 10 som utskrifthanterare. Batchfunktion som läser XML-filen och sparar fakturan som en fil skriven i .Net.

·         Folktandvården, Myran 2001-2006. Ekonomiåtgärder

Systemarkitekt i miljö Visual Basic/COM+/MTS, XML-filer.

·         TEC, Web-projekt 2000

Framtagande av ASP-sidor med HTML-klienter och VB-komponenter på IIS-server.

·         ÅF, PXTid 1998

Metodstöd vid införande/konfigurering av RUP.

·         MEA 3 landsting/Medic 1997-2000

Systemarkitekt för storskaligt ekonomisystem motsvarande ca 50 manår i VB/MTS.

·         Skandia - flera ekonomisystem, 1997-1998

Metodstöd RUP, teknikstöd VB/Rose.

·         RSV/Skattemyndigheten RIS, 1993-1998

Flera system i VB och SQL-Windows med Image.

·         Wasa Kredit – image system, 1997

Imagesystem i VB med Wang-Imagedatabas.

·         Alfa Laval – MICS, ordersystem, 1990-1993

Service-system för fältpersonal. Replikering mellan lokala databaser och central databas.

·         IBM, 1989-89

ESE, Expert System Environment

 

Ansvar

·         Designansvarig för projekt hos RSV, Rational, Bostad Sthlm, Wasa Kredit, Integrated Marketing.

·         Mentoruppdrag från Rational Software, Skandiabanken, Skandia, MedicIT, NCC m.fl.

·         Kvalitetssäkring hos RSV & ÅF.

·         Seminarie-talare hos Rational.

·         Kurslärare hos Rational.

·         TBV-Östersund - Datalärare.

·         RSV - Datakurser & Rational Rose-kurser.

·         LF Data AB - Programmeringskurser.

·         LAN International - Kurser i objektorienterad analys och design.

·         VD MagicIT AB.

·         Gruppchef för ett antal programmerare.

·         Projektledare i ett antal interna & externa projekt.

·         Ordförande i RAIN (Rationals användarförening i Norden med ca 1000 medlemmar)

 

Anställningar:

·         MagicIT AB 1998-

·         MSC Konsult 1997-1998

·         LAN International 1996-1997

·         LF Data AB 1993-1995

·         RSV/Data Service 1991-1993

·         ADB-staben Skattemyndigheten 1990-1991

·         Högskolan Östersund 1989-1990

·         IBM Järfälla 1989-1989

·         TBV-Östersund 1988-1989

·         IBM Järfälla 1989-1989

 

Övrigt

I mina uppdrag har jag sett hur bra implementering av teknik och metod kan ge designmönster för en robust fler-skikts plattform med dokumentation och kod för presentation, verksamhetstjänster och dataobjekt.

 

Med  utvecklingsprocesser som RUP märker man att kontrollen och kvaliteten på projektet förbättras och man får den  fyrkantiga tidsuppskattning som är talande för ett objektorienterat projekt - där mer tid läggs in på designfasen för att sedan leda till ett snabbare avslut av projektet.

 

Under 1998-2002 valdes jag till ordförande i RAIN(Rationals användarförening i Norden) med mer än 1000 medlemmar.